Versterk het netwerk van Schiphol met hogesnelheidstreinen, niet met meer luchtverkeer<

home     de WTL     English

Nieuw scenario voor selectieve ontwikkeling Schiphol

Volumegroei van vliegverkeer op Schiphol leidt tot een verhoogde klimaatimpact die de reductie van de nationale emissies ernstig zal verstoren.
Onder een permanent plafond kan de klimaatimpact van luchtverkeer Schiphol gehalveerd worden.
Desondanks kan passagiersvervoer van en naar Nederland zo nodig verdubbelen. Daardoor zijn minder transfers nodig op intercontinentale vluchten. Voorwaarde is dat de carriers op Schiphol zich selectief op de thuismarkt richten en transfers alleen aantrekken voor zover noodzakelijk als aanvulling. Ook kan het netwerk met intercontinentale bestemmingen worden uitgebreid.

Lees verder
Download het concept onderzoeksrapport
Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek

Bewonersvisie Nieuw elan voor Schiphol op de lange termijn

De politiek laat sluipende volumegroei van Schiphol toe en het bedrijfsleven streeft naar ongebreidelde volumegroei boven 500 duizend vliegtuigbewegingen. Het Aldersakkoord met handhaving van alle afgesproken maxima en grenzen spaart daarentegen de leefomgeving en het klimaat. Toch kan Schiphol met slim beleid dezelfde economische voordelen opleveren als bij voortgaande volumegroei. Lees deze bewonersvisie hier.

Groeiend Schiphol brengt nationale emissiereductie in gevaar

De op Schiphol getankte fossiele kerosine veroorzaakt een opwarming met CO2 en non-CO2 uitstoot die overeenkomt met circa 11% van de totale nationale emissies. Deze klimaatimpact neemt alleen maar toe als Schiphol blijft doorgroeien. Zo zal Schiphol de reductie van nationale emissies ernstig ondermijnen en in gevaar brengen. Biokerosine heeft beperkte effecten en kan niet de opwarmingseffecten van non-CO2 broeikasgassen oplossen. Elektrisch of op waterstof vliegen is zelfs nog geen stip op de horizon.(Lees hier verder over Schiphol als klimaatprobleem)

Dertien duurzame toeristische bestemmingen

Om bijzondere dingen te zien hoef je écht niet altijd uren in het vliegtuig te zitten. De stichting Natuur en Milieu geeft je hier uitstekende alternatieven voor je bucketlist-droomreizen, maar dan lekker dichtbij.

Hogesnelheidstreinen kunnen vliegverkeer vervangen

De groei van het luchtverkeer van Schiphol kan na 2020 worden beperkt door een effectiever gebruik van het snel groeiende spoornet van hogesnelheidstreinen. Als de regering die capaciteit inzet voor ons internationale vervoer in West-Europa, vervalt de economische noodzaak om het luchtverkeer nog verder te laten groeien. Bovendien neemt dan de uitstoot van (ultra)fijn stof niet meer toe en wordt de bijdrage van onze luchtvaart aan de opwarming juist minder omdat vliegtuigen zuiniger gaan vliegen.
Dan moet wel de koers van het luchtvaartbeleid van de regering worden verlegd. Van "groei mag" naar "duurzame internationale bereikbaarheid" met hogesnelheidstreinen (korte afstanden) en vliegtuigen (langere afstanden). Schiphol als train-airport!

Teken de petitie hier

Berichten en rapporten

Duurzame luchtvaartgroei
Schiphol als megahub
Tekortschietende maatregelen van ICAO
Toekomstverkenning CPB/PBL slaat de plank mis
Voorkom perverse effecten van de 50/50-regel
Zienswijze op de MER-procedure
Aanvulling op de zienswijze
Startnotitie van de MER-procedure
Economische effecten Schiphol (SEO 2006)
The economic & social benefits of air transport (ATAG 2005)
Capaciteitsverkenning van Hans Alders (Alders 2014)en zijn brief aan de Staatssecretaris van IenM (Alders 2014)
Schiphol: van groei naar consolidatie (WTL 2012)
Luchtvaart en klimaat in de EU (WTL 2013) en de Samenvatting voor beleidsmakers (WTL 2013)
ICAO Klimaatdoelen Resolution A37-19 (ICAO 2010)
CO2-reductie luchtvaart niet haalbaar (video WTL 2014).
Aviation and climate in the EU (WTL 2013) en de Summary (WTL 2013)
Copyright Werkgroep Toekomst Luchtvaart


   .