Versterk het netwerk van Schiphol met hogesnelheidstreinen, niet met meer luchtverkeer<

home     de WTL     English

Minder opwarming door minder vliegen

Wil je jouw bijdrage aan de opwarming verlagen? Met minder vliegen voorkom je zelfs een dubbel opwarmeffect van CO2, condensstrepen en andere uitstoot. Dit verlaagt het risico op extreem weer, langdurige droogten, zeespiegelstijging en overstromingen.
Lees hier de mogelijkheden.

Dertien duurzame toeristische bestemmingen

Om bijzondere dingen te zien hoef je écht niet altijd uren in het vliegtuig te zitten. De stichting Natuur en Milieu geeft je hier uitstekende alternatieven voor je bucketlist-droomreizen, maar dan lekker dichtbij.


Breng luchtvaart onder in het klimaatbeleid

Luchtvaart staat buiten het Akkoord van Parijs. Echter, het mondiale luchtvaartnetwerk van Schiphol is een onmisbaar kroonjuweel van onze economie. Daarom moet dit luchtverkeer net als onze economie aan de reductie bijdragen van het klimaatakkoord van Parijs. Neem kerosine dus ook in het klimaatbeleid en de latere Klimaatwet op.

Lees hier verder.
Lees de toelichting over te kort schietende internationale maatregelen hierGroeiend Schiphol brengt de nationale emissiereductie in gevaar

De op Schiphol getankte fossiele kerosine veroorzaakt momenteel een opwarming met CO2 en non-CO2 uitstoot die overeenkomt met circa 11% van de totale nationale emissies. Deze klimaatimpact neemt alleen maar toe als Schiphol blijft doorgroeien. Zo zal Schiphol de reductie van nationale emissies ernstig ondermijnen en in gevaar brengen. Biokerosine heeft beperkte effecten en kan niet de opwarmingseffecten van non-CO2 broeikasgassen oplossen. Elektrisch of op waterstof vliegen is zelfs nog geen stip op de horizon.

Het wordt tijd dat de regering besluit om de uitstoot door onze luchtvaart in dezelfde mate terug te dringen als de nationale uitstoot, en wel in een tempo dat voldoet aan het klimaatakkoord van Parijs. Het mag dan geen beletsel zijn als daardoor de volumegroei beperkt wordt, want die kan opgevangen worden met een selectievere ontwikkeling van Schiphol en de overige luchthavens.

Lees hier verder over in de update van mei 2017 van ons artikel Schiphol als klimaatprobleem

Rapport Onderzoeksraad voor Veiligheid over groei Schiphol

April 2017. De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert dat verdere volumegroei op Schiphol de veiligheid op en rond de luchthaven in gevaar brengt. De Raad acht groei boven het plafond van 500 duizend vliegbewegingen pas mogelijk als de aanbevelingen in dit rapport zijn genomen en de risico's structureel zijn verminderd, zowel nu als in de toekomst. Daarom moeten deze risico's bij verdere groei eerst onderzocht worden. Voor passagiers is het belangrijk dat botsingen op de grond en in de lucht boven de luchthaven worden voorkomen. Voor de omwonenden moet de veiligheid tegen neerstortende vliegtuigen aangescherpt worden met effectievere normen.

Lees de aanbevelingen van dit rapport hier. Lees het volledige rapport hier.

Nieuw scenario voor selectieve ontwikkeling Schiphol

Volumegroei van vliegverkeer op Schiphol leidt tot een verhoogde klimaatimpact die de reductie van de nationale emissies ernstig zal verstoren.
Onder een permanent plafond kan de klimaatimpact van luchtverkeer Schiphol gehalveerd worden.
Desondanks kan passagiersvervoer van en naar Nederland zo nodig verdubbelen. Daardoor zijn minder transfers nodig op intercontinentale vluchten. Voorwaarde is dat de carriers op Schiphol zich selectief op de thuismarkt richten en transfers alleen aantrekken voor zover noodzakelijk als aanvulling. Ook kan het netwerk met intercontinentale bestemmingen worden uitgebreid.

Lees verder
Download het concept onderzoeksrapport
Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek

Hogesnelheidstreinen kunnen vliegverkeer vervangen

De groei van het luchtverkeer van Schiphol kan na 2020 worden beperkt door een effectiever gebruik van het snel groeiende spoornet van hogesnelheidstreinen. Als de regering die capaciteit inzet voor ons internationale vervoer in West-Europa, vervalt de economische noodzaak om het luchtverkeer nog verder te laten groeien. Bovendien neemt dan de uitstoot van (ultra)fijn stof niet meer toe en wordt de bijdrage van onze luchtvaart aan de opwarming juist minder omdat vliegtuigen zuiniger gaan vliegen.
Dan moet wel de koers van het luchtvaartbeleid van de regering worden verlegd. Van "groei mag" naar "duurzame internationale bereikbaarheid" met hogesnelheidstreinen (korte afstanden) en vliegtuigen (langere afstanden). Schiphol als train-airport!

Teken de petitie hier

RapportenCopyright Werkgroep Toekomst Luchtvaart


   .