Versterk het netwerk van Schiphol met hogesnelheidstreinen, niet met meer luchtverkeer<

home     de WTL     English

De stichting Natuur en Milieu geeft je uitstekende alternatieven voor je bucketlist-droomreizen, maar dan lekker dichtbij.

Het mondiale luchtvaartnetwerk van Schiphol is een onmisbaar kroonjuweel van onze economie. Het luchtverkeer moet net als onze economie voldoen aan de uitstootreductie die voor geheel Nederland zal gaan gelden.
Lees hier over te kort schietende internationale maatregelen

Lees ons artikel Schiphol als klimaatprobleem

LATEN WE VOORKOMEN DAT SCHIPHOL VAN KIP-MET-DE-GOUDEN EIEREN VERWORDT TOT PLOFKIP
Zie de website van Bewoners Omgeving Schiphol

De Raad voor de Veiligheid acht groei boven het plafond van 500 duizend vliegbewegingen pas mogelijk als de aanbevelingen in dit rapport zijn genomen en de risico's structureel zijn verminderd, zowel nu als in de toekomst.

Lees het volledige rapport hier.

Volumegroei van vliegverkeer op Schiphol leidt tot een verhoogde klimaatimpact die de reductie van de nationale emissies ernstig zal verstoren.
Onder een permanent plafond kan de klimaatimpact van luchtverkeer Schiphol gehalveerd worden.
Download het concept onderzoeksrapport
Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek

De groei van het luchtverkeer van Schiphol kan na 2020 worden beperkt door een effectiever gebruik van het snel groeiende spoornet van hogesnelheidstreinen. Als de regering die capaciteit inzet voor ons internationale vervoer in West-Europa, vervalt de economische noodzaak om het luchtverkeer nog verder te laten groeien. Bovendien neemt dan de uitstoot van (ultra)fijn stof niet meer toe en wordt de bijdrage van onze luchtvaart aan de opwarming juist minder omdat vliegtuigen zuiniger gaan vliegen.
Dan moet wel de koers van het luchtvaartbeleid van de regering worden verlegd. Van "groei mag" naar "duurzame internationale bereikbaarheid" met hogesnelheidstreinen (korte afstanden) en vliegtuigen (langere afstanden). Schiphol als train-airport!

Teken de petitie hier

RapportenCopyright Werkgroep Toekomst Luchtvaart