koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

"Cora, schaf het groeiverdienmodel af"

30 november 2020 - De WTL, Bewoners Omgeving Schiphol en het LBBL verzoeken de minister van IenW dringend het groeiverdienmodel van Schiphol en regionale luchthavens af te schaffen. Het staat een goed beheer door het Rijk van alle vier samenhangende publieke belangen in de Luchtvaartnota 2020-2050 in de weg. Groei als beloning van de luchtvaartsector is veel te schadelijk voor de leefomgeving en het klimaat.
Lees deze brief hier.


Noodzakelijke vluchten

WTL-scenario voor een goede verbinding van Nederland

De Tweede Kamer heeft minister Van Nieuwenhuizen per motie Kröger verzocht het voor verbinding noodzakelijke aantal vluchten te kwantificeren. De WTL heeft een kwantatieve analyse gemaakt van een compleet scenario Verbinding Nederland op grond van de vier publieke belangen in de luchtvaartnota. Dit is op 30 november aan het ministerie ter beschikking gesteld.
Het scenario wordt samengevat in de twee video's over IOV hieronder.
Lees en download het volledige WTL-rapport Verbinding van Nederland met Internationaal Openbaar Vervoer hier.


Titelblad video IOV 2020

Noodzakelijke vluchten voor verbinding met Internationaal Openbaar Vervoer (IOV)

De Luchtvaartnota stelt de publieke belangen van veiligheid, verbinding leefomgeving en duurzaamheid centraal. Een selectief systeem van internationaal openbaar vervoer (IOV) met beperkt luchtverkeer en minder inbreuk op de veiligheid en milieubelangen is een goed voorkeurscenario voor Schiphol. Maar dit scenario is niet in de luchtvaartnota uitgewerkt. Wel door de WTL.
Er is in de luchtvaartnota juist gekozen voor nog meer groei van Schiphol als hub, voor zover er milieuruimte voor is. Groei die de behoefte aan verbinding verre overstijgt. Dat is een bedrijfsbelang van de luchtvaartsector dat het milieu juist benadeelt.
Zijn die publieken belangen alleen voor de Bühne centraal gesteld?

Zie de pdf-versie van deze video hier.


Titelblad video IOV II 2020

Luchtvaartnetwerk en CO2-reductie in IOV

De WTL heeft onderzocht welke bestemmingen en bijpassende vluchten voldoende belangrijk zijn voor een goede verbinding van Nederland met internationaal openbaar vervoer. Dat bepaalt de noodzakelijke omvang en kwaliteit van het netwerk en het luchtverkeer. Deze beperking van het luchtverkeer verkleint de inbreuk op de leefomgeving en maakt een veel betere reductie van de CO2-uitstoot mogelijk

Zie de pdf-versie van deze video hier.


WVB

Nog meer video's over Schiphol


RBV

Bewoners stappen naar de rechter

Zie de website van de RBV


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het “terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart.” Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.
Meer


Forse stikstofreductie op Schiphol

Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren
De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol.


Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart