koprechts

home  |  de WTL  |   English  |artikelen


Petitie_klimaatwet

Uitstootreductie

Luchtvaart staat buiten het Akkoord van Parijs. Maar het mondiale luchtvaartnetwerk van Schiphol staat niet buiten onze economie. Het is er juist een onmisbaar kroonjuweel van.

Daarom moet dit luchtverkeer net als onze economie aan de reductie bijdragen van het klimaatakkoord van Parijs.

Terwijl Nederland een gigantische omslag naar klimaatneutrale energie moet maken, laat de regering de luchtvaart op Schiphol over aan veel te zwakke maatregelen door ICAO van de VN, die per saldo de opwarming laten toenemen en dus geen uitstootreductie naar Parijse maatstaven zullen opleveren.

Zolang de EU geen of onvoldoende aanvullende maatregelen neemt zal het luchtverkeer op Schiphol in 2050 ruim twee keer zo veel opwarmeffecten veroorzaken als de beoogde 5% resterende opwarming in ons land.

De overheid is daar als belanghebbende van Schiphol, het luchtvaartnetwerk van internationale verbindingen en de luchtvaartgroei medeverantwoordelijk voor. Zij kan effectieve maatregelen nemen. Die zijn nodig voor zover internationale maatregelen van ICAO en de EU te kort schieten om dezelfde mate van reductie te realiseren als die van het Klimaatakkoord.

Daarvoor moeten aan de levering van kerosine op Schiphol dezelfde (bij voorkeur wettelijke) reductie-eisen gesteld worden als aan de rest van de economie. Deze eisen moeten ook gaan gelden bij uitbreiding van luchthavenfaciliteiten en luchtverkeer.

Meer informatie in deze pdf


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart