koprechts


home  |  de WTL  |   English  |artikelen

Ontwerp Luchtvaartnota blokkeert nieuwe koers en nieuwe balans Schiphol

Verbinding staat centraal. Met voor Nederland essentiële bestemmingen voor OD-passagiers (van en naar de thuismarkt). Dit vergt minder dan 400.000 vluchten.
In feite staat echter het groei-verdienmodel van de luchtvaartmaatschappijen centraal. Daarin wordt ook de vraaggroei van transfers en low cost toeristen benut. En groei van Schiphol tot 700.000 vluchten in 2050. Met een steeds slechtere balans tussen luchtverkeer, leefomgeving en het klimaat. Dit mainport-groeibeleid is al in 2017 afgeschaft.
Beperking tot de publieke belangen levert wel een goede balans op

Lees hier de samenvatting van onze kritiek op dit Ontwerp. (1 pagina)

Lees hier de volledige kritiek (10 pagina's)

Lees hier de pdf van de video-presentatie.


Zienswijze WTL op de Luchtvaartnota en de plan-Mer

De Werkgroep Toekomst Luchtvaart constateert dat de Ontwerp-Luchtvaartnota en plan-Mer er van uitgaan dat de overheid groei zal faciliteren van het Nederlandse luchtverkeer naar 780.000 vliegtuigbewegingen in 2050. De luchtvaartnota dient te worden herzien, vanwege de grote nadelige gevolgen voor Nederland. De vier provincies en 56 gemeenten in de Bestuurlijke Regie Schiphol hebben in hun zienswijze op de luchtvaartnota eveneens kritiek op deze groei. Zij schrijven dat daarvoor het bestuurlijke draagvlak ontbreekt.
De nieuwe luchtvaartnota en de plan-Mer dienen aan vijf eisen te voldoen, waaronder een scenario tot 2050 met beperkt luchtverkeer voor de verbinding van Nederland met de wereld.

Lees de zienswijze van de WTL hier

Lees de onderbouwende bestemmingen-analyse hier

Lees de verantwoording van de bestemmingen-analyse door Boonekamp hier


Voorkom overbodig vliegverkeer bij herstel van Schiphol

De gecontroleerde groei van Schiphol na de coronacrisis wordt door de luchtvaartsector voorgesteld als groen en goed voor hinderbeperking, maar brengt Nederland geleidelijk toch weer terug naar de enorme vlieghinder en CO2-uitstoot bij 500.000 vliegtuigbewegingen. En daarna nog meer. Terwijl dit absoluut niet nodig is voor de samenleving. De Werkgroep Toekomst Luchtvaart (WTL) en de Bewoners Omgeving Schiphol pleiten voor een lager plafond op Schiphol met echt noodzakelijke vluchten, zonder de 119.000 vluchten die voor Nederland aantoonbaar geen toegevoegde waarde hebben en dus overbodig zijn. Dat biedt veel betere kansen voor duurzaamheid en hinderbeperking. Zij roepen kabinet en Tweede Kamer op in het corona-herstelplan een nieuw plafond van 400.000 vliegtuigbewegingen vast te leggen en te bepalen dat overbodige vluchten niet meer op Schiphol mogen terugkomen.

Lees verder

Lees de onderbouwende bestemmingen-analyse hier

Lees de verantwoording van de bestemmingen-analyse door Boonekamp hier

Lees het rapport over duurzaam internationaal openbaar vervoer hier


Maak Schiphol en KLM sterker met slim vervoerbeleid

De KLM dreigt ten onder te gaan door maandenlang omzetverlies. De regering wil met staatssteun voorkomen dat Schiphol zonder KLM een derderangs prijsvechtersvliegveld zou worden. Zij vindt dat het gigantische overstapnetwerk van de KLM op Schiphol gered moet worden om de bereikbaarheid te handhaven van topsectoren in Nederland in verbinding met economische centra in de wereld. Moet Schiphol als onmiskenbaar goedkoopte-eiland in Europa weer terug naar het oude groeimodel, met nog meer veiligheidsrisico’s, uitstoot, hinder en extreem goedkope stedenvluchten? Met de bestuurlijke spagaat van minder hinder en toch meer vliegen, zoals minister Van Nieuwenhuizen wil? Of is deze crisis een goede gelegenheid om er sterker uit te komen met een selectief stelsel van internationaal openbaar vervoer?

Lees verder

Lees het rapport met de onderbouwende analyse hier.


Stikstofuitstoot kan omlaag door krimp van onnodige luchtvaart

Naar aanleiding van de stikstofcrisis denkt minister Cora van Nieuwenhuizen na over een oplossing om het “terugbrengen van de stikstofuitstoot te laten samen gaan met de groei van de luchtvaart.” Die groei is op het overvolle Schiphol onmogelijk. Hij druist in tegen de mening van een steeds grotere meerderheid van de bevolking. De oplossing voor minder stikstof, CO2 en vlieghinder ligt bij juist minder luchtvaart. Met eerlijke ticketprijzen en een slim beheerd netwerk van vliegtuigen, internationale treinen en zelfs bussen. In het belang van internationaal openbaar vervoer van Nederland.

Meer


Forse stikstofreductie op Schiphol

Groei van het luchtverkeer van Schiphol heeft na 2004 een illegale toename van stikstofemissie veroorzaakt. De overheid mag de bouw en landbouw in Nederland daar niet voor laten opdraaien. Mobilisation heeft de ministeries van I&W en LNV in september 2019 verzocht om tot handhaving over te gaan teneinde het aantal vliegbewegingen en de daaraan gerelateerde stikstofemissie op zo kort mogelijke termijn terug te brengen tot maximaal 400.000 per jaar. Vooral de woningbouw in de Randstad zal daarvan kunnen profiteren
De WTL heeft in overleg met Mobilisation een analyse gemaakt van de gevolgen van deze krimp op het luchtverkeer, het netwerk en het economische nut van Schiphol.

Lees hier ons rapport 'Forse stikstofreductie op Schiphol zonder netwerkschade, kan dat?'(pdf)


Herziening luchtruim niet op groei richten

Het ministerie van IenW breidt een betere indeling van het luchtruim voor waardor effienter en duurzamer gevlogen kan worden boven ons land. Met de huidige indeling en luchtverkeersleiding zijn niet meer dan 540.000 vluchten per jaar mogelijk. Het ministerie wil de capaciteit verhogen, maar geeft niet aan dat het er eigenlijk om gaat verdere luchtvaartgroei mogelijk te maken. Daartegen protesteert de WTL met een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau luchtruimherziening die voor de milieu-effectrapportage van dit plan nodig is.

Lees hier de zienswijze (pdf)


Vlieg alleen als het echt nodig is

We moeten allemaal moeite doen en veel geld investeren om onze CO2-uitstoot terug te brengen tot de helft in 2030.
Heel belangrijk dat we daar een succes van maken.
Met vliegen doe je de resultaten daarvan teniet. Beperk vliegreizen tot het uiterst noodzakelijke. Het kan ook anders:

> Negeer aanbiedingen voor ultragoedkope tickets
> Pak binnen Europa de trein.
> Zie af van verre reizen en blijf dichter bij huis.
> Vier voortaan vakantie op nabije stranden.
> Vergader via internet, het scheelt tijd en geld.


Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart