koprechts

home  |  de WTL  |   English  |artikelen


Minder_vliegen_p2

Minder vliegen

Er zijn allerlei mogelijkheden om minder opwarming te veroorzaken.


N_en_M

Slim op weg

Dertien bijzondere bestemmingen dichtbij in plaats van uren in het vliegtuig moeten zitten.


Netwerk Schiphol

Uitstoot­reductie

Leg aan luchtvaart dezelfde snelle uitstootreductie op als aan de rest van de Nederlandse economie.

Luchtvaart staat buiten het Akkoord van Parijs. Maar het mondiale luchtvaartnetwerk van Schiphol staat niet buiten onze economie. Het is er juist een onmisbaar kroonjuweel van.


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.


luchtvaartgroei

Klimaat­probleem

Door toename van de uitstoot van luchtvaart kan Nederland niet aan het akkoord van Parijs voldoen. Reductie van deze uitstoot is noodzakelijk.


Groeispeculaties

Groei­speculaties

Maak van Schiphol geen plofkip.


OvVcover_mrt17

Groei luchtvaart onveilig op Schiphol

Groei is pas mogelijk na structurele verbeteringen van de veiligheid op en rond Schiphol.

Zie de aanbevelingen van de Raad voor Veiligheid.

Schiphol moet de effecten van groei op de veiligheid onderzoeken en passende maatregelen nemen om de veiligheid op en rond Schiphol te borgen.

Het ministerie van I en M moet daarvoor handhaafbare normen en doelen stellen en toepassen.

Lees het volledige rapport hier.


Selectieve_ontwikkeling

Duurzaam Schiphol

Nieuw scenario voor selectieve, duurzame ontwikkeling van Schiphol maakt verdubbeling thuismarkt mogelijk onder het huidige plafond.

Download het concept onderzoeksrapport

Download de verantwoording en data van het scenario-onderzoek.


COvths

Petitie

De petitie hogesnelheidstreinen wordt aangeboden zodra er een nieuw kabinet is.

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart