koprechts home De WTL artikelen


Krimp

250k scenario van de WTL:
Uitleg, onderbouwing en samenvatting van het scenario voor halvering van het luchtverkeer op Schiphol met behoud van de verbinding van Nederland.


Overtollig

Afschaffen van 210.000 overtollige vluchten op Schiphol tast de verbinding van Nederland met de wereld niet aan.


PVA35

Schiphol moet en kan krimpen


Commentaar

Commentaar op 250k.


LA

Openstellen Lelystad Airport is onnodig voor Schiphol


Shell-vonnis

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart