koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Dien uw klachten over vlieghinder en slaapverstoring in bij vliegherrie


Krimp

Impact Schiphol halveren met behoud van bereikbaarheid

Het mainportbeleid Schiphol is afgeschaft. De regering streeft niet meer naar steeds meer bestemmingen en vluchten. Volgens het coalitieakkoord zijn de beleidsdoelen voor luchtvaart: internationale bereikbaarheid voor passagiers van/naar Nederland en vermindering van negatieve effecten. Onze selectieve keuze van bestemmingen en noodzakelijke vluchten levert een goede bereikbaarheid op. De WTL heeft daarvoor een scenario ontwikkeld met de 250.000 vluchten die benodigd zijn voor de politiek gewenste bereikbaarheid. Ongeveer 40.000 korte vluchten zijn door de HSL overgenomen.
Lees verder
Lees of download de onderbouwing van dit WTL-onderzoek hier


LA

Openstellen Lelystad Airport is onnodig en schadelijk

Ooit zal de regering besluiten om Airport Lelystad al of niet open te stellen voor vakantievluchten die vanaf Schiphol naar deze luchthaven verplaatst worden. Het enige doel is op Schiphol ruimte te scheppen voor groei van het overige vliegverkeer. Dit heeft de heer Alders na overleg aan de Alderstafel destijds geadviseerd aan de minister van IenW. Het speelde in de periode waarin verwacht werd dat de groei van Schiphol zich zou voortzetten volgens het toen vigerende mainportbeleid. Met die verwachting is de startbaan van Airport Lelystad verlengd en zijn faciliteiten voor verwerking van passagiers en grote vliegtuigen aangelegd.
Ruimte maken voor groei van Schiphol is het enige geldige doel om Airport Lelystad voor deze vakantievluchten open te stellen. Daaraan wordt echter niet voldaan, zodat de uitplaatsing onnodig is en slechts veel extra negatieve effecten in een zeer groot deel van Nederland zal veroorzaken. Dit is strijdig met het coalitieakkoord dat voorschrijft dat de negatieve efecten van luchtvaart juist verminderd moeten worden.
Lees verder


Shell-vonnis

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

Bij toepassing van het Shell-vonnis zou de CO2-uitstoot van het luchtverkeer in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd moeten worden. Halvering met zuiniger vliegen en biobrandstof is slechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.

Lees verder
Overige artikelen en persberichten van de WTL


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart