koprechts

home  |  de WTL  |   English  |artikelen


ICAO

ICAO faalt

Er moeten in de EU en ons land veel krachtigere maatregelen genomen worden tegen de klimaatimpact van luchtvaart.

De luchtvaartindustrie zal met CORSIA niet in staat zijn de noodzakelijke reductie van CO2 uitstoot te verwezenlijken, de non-CO2 uitstoot verviervoudigen en dientengevolge de beoogde 90% - 95% reductie volgens het Klimaatakkoord van Parijs onmogelijk maken. Om dat te voorkomen is verandering van het luchtvaartbeleid noodzakelijk.

Regeringen en de EU moeten besluiten om luchtvaart in de eigen nationale klimaatdoelstellingen op te nemen, niet meer in uitbreiding van luchthavens te investeren en brandstoftoeslagen of emissiehandel (ETS met dalend plafond op emissierechten voor alle luchtvaart binnen, van en naar Europa) in te voeren die veelvuldig vliegen minder aantrekkelijk maken, speciaal voor privé doeleinden (Hoen en Meerwaldt, 2017).

Een deel van de luchtvaart kan worden vervangen door elektrisch hogesnelheidsvervoer (zie China, Japan, Duitsland en Frankrijk) en door internetcommunicatie zoals video conferencing en virtual reality tourisme.

Dergelijke ingrijpende veranderingen van luchtvervoer zijn onvermijdelijk ter bescherming van het Akkoord van Parijs.

Meer informatie in deze pdf


© Werkgroep Toekomst Luchtvaart