koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Shell-vonnis versterkt duurzaamheid van de luchtvaart

LVN-Shell

De netto CO2-reductie van de luchtvaart bedraagt volgens de Luchtvaartnota (figuur 5.1) 4% in 2030 ten opzichte van 2019. De maatregelen, zuiniger vliegen en bijmenging van biobrandstof, hebben weliswaar een groter effect, maar meer dan twee derde wordt gebruikt voor groei van het luchtverkeer. In 2050 is de CO2-uitstoot iets minder dan de helft van die 2019; pas in 2070 nadert hij nul. Daarmee wijkt de reductie in hoge mate af van het Klimaatakkoord van Parijs. Als het recente Shell-vonnis op de luchtvaart wordt toegepast, worden veel hogere eisen gesteld.

De CO2-uitstoot van het luchtverkeer moet volgens dit vonnis in 2030 ten opzichte van 2019 bijna gehalveerd worden. Halvering met zuiniger vliegeb en biobrandstof is alechts haalbaar als eerst het luchtverkeer bij herstel na de coronacrisis wordt beperkt tot hoogstens 70% van het luchtverkeer in 2019. Vliegveld Lelystad kan dan niet voor uitbreiding met commerciële vluchten geopend worden.

Zes burgerorganisaties constateren in hun nota Shell-zaak versterkt duurzame luchtvaart in 2030 dat bij deze beperking van luchtverkeer het behoud van goede bereikbaarheid vereist dat de luchtvaartsector selectief kiest voor passagiers van en naar thuismarkt Nederland. Hun bestemmingen moeten voor de Nederlandse internationale handel en vakantiegangers van groot belang zijn. Het overstapverkeer zal afnemen. De trein kan korte vluchten overnemen. Extreem goedkope stedenvluchten kunnen met belasting op tickets teruggedrongen worden.

Vermindering van luchtverkeer brengt naast duurzaamheid ook andere voordelen met zich mee. De veiligheidsrisico’s en vlieghinder nemen effectief af. De verbeterde kwaliteit van de leefomgeving versterkt zowel de samenleving als het vestigingsklimaat. De woningbouw in de Schipholregio krijgt betere kansen. Personeel uit de luchtvaartsector kan nieuw werk vinden in de zorg, ICT en energietransitie.

De nota is op 14 juni 2021 aangeboden aan de Kamercommissie IenW en de minister van IenW.
Hij kan hier gedownload worden.

De zes burgerorganisaties hebben ook informateur Hamer en Kamerfracties verzocht om in het regeerakkoord op te nemen dat de uitstoot van broeikasgas door de luchtvaart moet voldoen aan de eisen van het Klimaatakkoord van Parijs. Daarvoor moet het aantal vluchten sterk verminderd worden .
Download de brief hier https://www.toekomstluchtvaart.nl/pdf/Shell-zaak_versterkt_duurzame_luchtvaart_in_2030_14_juni_2021.pdf

© Werkgroep Toekomst Luchtvaart