koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen

Toelichting petitie verminder luchtvaartschade, verlaag het plafond op Schiphol

Verbinding IPCC luidt de alarmklok. We moeten veel sneller CO2-uitstoot verminderen en verbruik van fossiele olie afbouwen. De regering wil ook boeren uitkopen om de stikstofuitstoot te verminderen. Aangezien de luchtvaart aan beide emissies evenredig moet bijdragen en maatregelen te kort schieten, dienen we bij het kabinet een petitie in om het plafond op Schiphol navenant te verlagen.

De luchtvaart wil doorgroeien op Schiphol en Lelystad met een klimaatplan dat ernstig te kort schiet. KLM is door de Reclame Code Commissie op de vingers getikt, want hun vluchten zijn niet klimaatneutraal met CO2-compensatie. AirFrance/KLM voert juist in Brussel actie tegen de plannen van de Europese commissie om de CO2-uitstoot van luchtvaart nu echt terug te dringen. Het enige dat effectief helpt is een lager plafond dat past bij de alarmklok. van IPCC en het Shell-vonnis

Volgens de regering moet de uitstoot van stikstof door boeren en bedrijven in 2030 gehalveerd zijn. Schiphol staat op de lijst van de top-100 uitstoters op nummer twee, na buurman Tata Steel. Met groeiplannen tot ver boven 500.000 vliegtuigbewegingen op Schiphol en de geplande opening van Lelystad is stikstof van luchtvaart nu al een echt hoofdpijndossier. De natuurvergunning van Schiphol laat veel te lang op zich wachten. De regering moet voor luchtvaart geen uitzondering maken, maar de stikstofuitstoot daadwerkelijk verminderen met een passend lager plafond.

We moeten de regering aanspreken op het zo snel mogelijk en daadwerkelijk reduceren van CO2-uitstoot, stikstofdeposities, kankerverwekkende gassen, blijvende vliegherrie, slaapverstoring en verhindering van woningbouw. De enige effectieve oplossing is beperking van de luchtvaart, waardoor alle schade tegelijk met tientallen procenten omlaag kan. Van de 500.000 vluchten zijn er 150.000 á 250.000 overbodig omdat ze alleen door overstappers gebruikt worden die niet aan onze bereikbaarheid bijdragen en omdat de trein niet wordt ingezet om korte vluchten te vervangen.

Samenvattend constateren wij dat
• de uitstoot van stikstof en CO2 momenteel versneld moet halveren , dus ook van geleverde kerosine op Schiphol;
• het luchtverkeer daartoe navenant moet verminderen,
• Schiphol in combinatie met de HSL ons land uitstekend kan verbinden met 50 tot 70 procent van het luchtverkeer t.o.v. 2019.

Met deze petitie verzoeken we de regering om een lager plafond in te stellen, dat onvermijdelijk is voor de vermindering van stikstof, CO2 en alle andere luchtvaartschade. Zo kunnen we hopelijk rechtszaken voorkomen. De ondertekening is gesloten. De petitie wordt aan minister Harbers aangeboden na het zomerreces van de Tweede Kamer.© Werkgroep Toekomst Luchtvaart