koprechts home De WTL artikelen


Artikelen

2024
- Commentaar op het SEO-rapport “Betekenis van transferpassagiers op Schiphol"
- Helft negatieve effecten Schiphol is onnodig

2016 - 2023
- Bottom-up analyse WTL krimpscenario voor Schiphol en KLM
- Selectief luchtvaartnetwerk
- Zienswijze WTL NRD luchtruimherziening
- Onderzoek stikstofemissie Schiphol
- Staatssteun luchtvaartsector
- Schiphol het belangrijkste klimaatprobleem
- SEO-rapport mist klimaataspect
- Petitie luchtvaart in klimaatwet
- Van de nood een deugd maken op Schiphol
- Duurzame luchtvaartgroei
- Schiphol als megahub
- Tekortschietende maatregelen van ICAO
- Voorkom perverse effecten van de 50/50-regel
- Zienswijze op de MER-procedure
- Aanvulling op de zienswijze
- MER Schiphol met belangenverstrengeling

voor 2016
- Toekomstverkenning CPB/PBL slaat de plank mis
- Capaciteitsverkenning van Hans Alders (Alders 2014)
- Brief aan de Staatssecretaris van IenM (Alders 2014)
- ICAO Klimaatdoelen Resolution A37-19 (ICAO 2010)