koprechts home De WTL artikelen


1.2 Aanpak van het onderzoek

Optimaal netwerk voor verbinding van Nederland
Het onderzoek van de WTL richt zich op een optimaal netwerk van internationale bestemmingen en bijbehorend luchtverkeer, die beide nodig zijn om de verbinding van Nederland op het niveau van 2019 te houden. Dit is het doel van het coalitieakkoord van 2020. Het mainportbeleid waarin Schiphol als motor van de economie werd beschouwd, is voorbij.

De verbinding geldt voor zakelijke en niet-zakelijke OD-passagiers (van en naar Nederland). Het vervoer van transferpassagiers wordt beperkt tot de noodzaak om lege stoelen vooral op intercontinentale vluchten te vullen, vanwege het feit dat Nederland als thuismarkt klein is.

Publieksversie van het scenario
De WTL heeft in eerste instantie een gedetailleerd onderzoek ingesteld naar de krimp van bestemmingen en aantallen vluchten op Schiphol, met 2019 als referentiejaar waarin de omvang van Schiphol het grootst was. Dit onderzoek omvat vijf stappen die uiteindelijk de halvering van het luchtverkeer en vermindering van bestemmingen hebben opgeleverd. Dit onderzoek wordt in het artikel "Bottom-up analyse WTL krimpscenario voor Schiphol en KLM" van WTL-er Piet Boonekamp uiteengezet.

Uit de resultaten van deze uitgebreide analyse is een versie van dit krimpscenario ontwikkeld, waarin de vijf stappen gecombineerd zijn tot drie stappen en het vervoer van verschillende soorten passagiers is afgeleid uit het luchtverkeer. Deze versie wordt op deze WTL-website beschreven als het "WTL 250k scenario".

Beperking van luchtverkeer op de benodigde bestemmingen
De bedieningsfrequenties van de bestemmingen moeten ten minste zodanig zijn dat ze redelijk aan de vervoersvraag in Nederland als thuisland voldoen. Wel blijven steeds aanpassingen in dit netwerk nodig als de marktvraag verandert. Daar zorgen de luchtvaartmaatschappijen wel voor.

Selectie in drie stappen
De berekening van het scenario is gebaseerd op drie stappen in het onderzoek. Uitgangspunt is het luchtverkeer in referentiejaar 2019 volgens de Schiphol Traffic Reviews van 2019 en 2018. Daarbij is gebruik gemaakt van de bestemmingenanalyse uit 2022 van I&W en CBS-gegevens over internationale handel.

Stappen De onderzoekstappen zijn
Stap 1: Het netwerk vaststellen van zakelijke bestemmingen die nodig zijn om Nederland even goed met de wereld te verbinden als in 2019. Zowel voor zakelijke OD-passagiers als niet-zakelijke OD-passagiers zoals toeristen en bezoekers van familie en vrienden. Daar komen niet-zakelijke bestemmingen bij, namelijk Paramaribo, de Nederlandse Cariben en de populaire vakantiebestemmingen van OD-passagiers.
Stap 2: De bij deze bestemmingen behorende vluchten verminderen door de vertrekfrequenties af te stemmen op de OD-passagiers van de kleine thuismarkt Nederland. In 2019 waren deze frequenties hoger, omdat ze tevens op de eisen van grote aantallen transferpassagiers waren gericht.
Stap 3: In Europa kunnen korte vluchten binnen het spoornet van de HSL gedeeltelijk door de trein overgenomen worden. Vrijgekomen slots moeten ingetrokken worden. Ze mogen niet hergebruikt worden voor nieuwe vluchten.

Analyse van bestemmingen, luchtverkeer en passagiers
Op de hierna volgende webpagina’s wordt uiteengezet

  • hoe uit de analyse van de minister van I&W de voor verbinding relevante bestemmingen uit 2019 zijn gekozen

  • hoe uit het bijpassende luchtverkeer de voor Nederland noodzakelijke vluchten zijn geselecteerd

  • welk passagiersvervoer (zowel OD als transfer) daarmee mogelijk is met gebruik van bijna volle vliegtuigen.


  • Lees verder bij Bestemmingen in het netwerk

    Terug naar de inhoudsopgave