koprechts home De WTL artikelen


Openstellen Lelystad Airport is onnodig en schadelijk

Dit jaar (?) zal de regering besluiten om Airport Lelystad al of niet open te stellen voor vakantievluchten die vanaf Schiphol naar deze luchthaven verplaatst worden.

Het enige doel is op Schiphol ruimte te scheppen voor groei van het overige vliegverkeer. Dit heeft de heer Alders na overleg aan de Alderstafel destijds geadviseerd aan de minister van IenW. Het speelde in de periode waarin verwacht werd dat de groei van Schiphol zich zou voortzetten volgens het toen vigerende mainportbeleid. Met die verwachting is de startbaan van Airport Lelystad verlengd en zijn faciliteiten voor verwerking van passagiers en grote vliegtuigen aangelegd.

Ruimte maken voor groei van Schiphol is het enige geldige doel om Airport Lelystad voor deze vakantievluchten open te stellen. Daaraan wordt echter niet voldaan. Aangezien Schiphol juist zal krimpen, om te beginnen naar 440.000 vluchten, vervalt de reden tot uitplaatsing. Schiphol kan de vakantievluchten blijven verwerken. Het is zinloos om de bijbehorende vlieghinder naar Oost-Nederland te verplaatsen. Daarvoor gelden twee redenen:

1. Regionale werkgelegenheid in de regio, zoals betoogd door de gemeente Lelystad, is geen doel. De openstelling is per definitie geen werkgelegenheidsproject.
2. De omvang van Schiphol kan beperkt worden tot een nuttige hub die zich primair richt op de vervoersvraag van de thuismarkt, met aanvullend transfervervoer waar nodig. Dan is er geen behoefte aan uitplaatsen van vakantievluchten, want deze maken deel uit van de nuttige hub functie.