koprechts


home  |  de WTL  |  artikelen
LA

Openstellen Lelystad Airport is onnodig en schadelijk

In februari 2022 zal het Parlement het kabinetsbesluit beoordelen om Airport Lelystad al of niet open te stellen voor vakantievluchten die vanaf Schiphol naar deze luchthaven verplaatst worden. Het enige doel is op Schiphol ruimte te scheppen voor groei van het overige vliegverkeer. Dit heeft de heer Alders na overleg aan de Alderstafel destijds geadviseerd aan de minister van IenW. Het speelde in de periode waarin verwacht werd dat de groei van Schiphol zich zou voortzetten volgens het toen vigerende mainportbeleid. Met die verwachting is de startbaan van Airport Lelystad verlengd en zijn faciliteiten voor verwerking van passagiers en grote vliegtuigen aangelegd.
Ruimte maken voor groei van Schiphol is het enige geldige doel om Airport Lelystad voor deze vakantievluchten open te stellen. Daaraan wordt echter niet voldaan, zodat de uitplaatsing onnodig is en slechts veel extra negatieve effecten in een zeer groot deel van Nederland zal veroorzaken.

Daarvoor gelden vier redenen:
1. Werkgelegenheid in de regio, zoals betoogd door de gemeente Lelystad, is geen doel. De openstelling is per definitie geen werkgelegenheidsproject.
2. Schiphol heeft momenteel met circa 300.000 vliegtuigbewegingen ruim voldoende capaciteit voor vakantievluchten, dus kan uitplaatsing tot 2024 uitblijven.
3. Schiphol hoeft voor al het vervoer van passagiers van en naar thuismarkt Nederland tot na 2054 niet te groeien, omdat hun vraaggroei geaccommodeerd kan worden met afname van het aantal transferpassagiers. Er blijft dus genoeg ruimte voor vakantievluchten.
4. De omvang van Schiphol kan juist beperkt worden tot een nuttige hub die zich primair richt op de vervoersvraag van de thuismarkt, met aanvullend transfervervoer waar nodig. Dan is er eveneens geen behoefte aan uitplaatsen van vakantievluchten, want deze maken deel uit van de nuttige hub functie.
Hilversum, 25 januari 2022© Werkgroep Toekomst Luchtvaart