koprechts home De WTL artikelen


5. SEO-scenario 4 - Commentaar en vergelijking met WTL-250k.

Hilversum – januari 2024. In het SEO-rapport “Betekenis van transferpassagiers op Schiphol” staan vier scenario’s voor Schiphol met 2019 als basisjaar.

Hieruit worden conclusies getrokken over de internationale bereikbaarheid, wanneer beperkingen worden opgelegd aan de hoeveelheid transferpassagiers van/naar Schiphol.

Voor de vergelijking met het WTL-scenario zijn drie scenario’s minder relevant omdat ze alleen over KLM en verplaatsing van vluchten naar Parijs gaan. Het vierde scenario over de grote betekenis van transfer op het grote Schiphol is wel goed vergelijkbaar met WTL-scenario.

Commentaar van de WTL op het SEO-scenario
Scenario 4 van SEO betreft een “alles-of-niets” aanpak, waarbij alle transfervervoer verdwijnt. Daarbij is geen rekening gehouden met passagiers die zelf hun overstap regelen via verschillende vliegmaatschappijen.

Het scenario maakt geen expliciet onderscheid naar diverse reismotieven van passagiers, terwijl de internationale bereikbaarheid van Nederland met de door IenW benoemde zakelijke bestemmingen (hogere GaWC-scores) vooral voor zakelijke passagiers van groot belang is.

De aanvullende rol van transferpassagiers op vooral op zakelijke intercontinentale bestemmingen is niet specifiek benoemd. SEO rekent ook met bestemmingen met een verwaarloosbare internationale handel met ons land, wat een indicatie is voor gering zakelijk vervoer.

Selectieve analyse van het passagiersvervoer en de bestemmingen die het meest relevant zijn voor economische bereikbaarheid is in dit onderzoek van SEO achterwege gebleven. Ook is geen rekening gehouden met substitutie tussen vliegtuig en trein voor waarbij onder meer treinvervoer van transferpassagiers op korte afstanden van Schiphol.

Vergelijking van de scenario's
SEO komt voor een Schiphol zonder transferpassagiers uit op krimp naar 269.000 vluchten (exclusief full freighters).

De WTL verwacht met nog 8 miljoen transfers krimp naar 235.000 vluchten exclusief full freighters, zonder bestemmingen met te weinig handel en met substitutie door de trein. De WTL heeft de vluchtfrequenties verlaagd omdat geen grote aantallen transferpassagiers meer vervoerd worden en grote aantallen lege stoelen vermeden moeten worden.

Het SEO-scenario 4 behoudt 221 van de oorspronkelijke 280 bestemmingen, waarbij 32 niet-zakelijke bestemmingen uit 2019 voor onder meer vakanties niet zijn meegeteld. Inclusief vakanties zou de uitkomst 253 bestemmingen zijn.

De WTL komt bruto uit op 234 GaWC-bestemmingen, iets minder dan SEO. Na aftrek van bestemmingen met te weinig handel blijven er 206 bestemmingen over, dus veel minder dan SEO.

Toch wordt de internationale handel van Nederland nauwelijks bemoeilijkt door het lagere aantal bestemmingen in het WTl-scenario. Slechts 9% hangt samen met vervallen bestemmingen, maar de helft daarvan betreft Europese bestemmingen die ook met de trein bereikbaar zijn.

De WTL heeft ook de reductie voor KLM (en partners) bepaald volgens dezelfde aanpak als voor Schiphol.

KLM komt er relatief beter vanaf op een Schiphol met 50% minder vluchten en 34% minder bestemmingen. Het aantal KLM-vluchten daalt met 48% en het aantal bestemmingen met slechts 18%.

Relevantie voor luchtvaartbeleid
De SEO-aanpak is in operationele aspecten en de rentabiliteit van het vliegen geavanceerder dan die van WTL. De waarde van de SEO-cijfers wordt in tegenstelling tot die van de WTL echter beperkt door de rigide aanpak.

Het WTL-scenario is gericht op het verkrijgen van een optimaal kleiner netwerk voor goede bereikbaarheid bij lage negatieve effecten. Hierdoor wordt in de berekeningen van SEO de internationale bereikbaarheid meer aangetast dan nodig is.

De SEO-aanpak concentreert zich op zaken die vooral vanuit het bedrijfsbelang op korte termijn belangrijk zijn, zoals vliegtuigen proberen vol te krijgen en de concurrentie op afstand houden door te blijven groeien.

Vanuit nationaal belang tellen andere aspecten, zoals een toekomst waarbij groei van luchthavencapaciteit niet meer vanzelf spreekt. Het WTL-krimpscenario lijkt in dat opzicht van meer waarde dan de SEO-studie met een beperkte reikwijdte.

Lees hier het volledige artikel Commentaar op het SEO-rapport “Betekenis van transferpassagiers op Schiphol"

Terug naar de inhoudsopgave