koprechts home De WTL artikelen


1.1 Regeerakkoord over Schiphol

Het 250k-scenario van de WTL is zo goed mogelijk afgestemd op het regeringsbeleid, vastgelegd in het Coalitieakkoord annex regeerakkoord 2021-2025 (pag. 19). De nummers van de onderstaande kanttekeneningen staan naast de volgende tekstgedeelten uit het akkoord: Regeerakkoord

1. Verbinding van Nederland met de wereld staat zowel voor zakelijke als niet-zakelijke passagiers van en naar Nederland (OD-passagiers) centraal. Daarin gelden de bestemmingen uit 2019 als referentie, terwijl het luchtverkeer is afgestemd op de vervoersvraag van thuismarkt Nederland.

2. De regio rond Schiphol biedt zoveel werkgelegenheid dat Schiphol niet meer een werkgelegenheidsproject hoeft te zijn. Dit restant uit het mainportbeleid gaat tegenwoordig niet meer op.

3. De hub functie is een middel voor verbinding van Nederland met veel relevante bestemmingen. De thuismarkt is echter te klein om alle stoelcapaciteit te benutten. Een beperkt aantal transferpassagiers is nodig als aanvulling. De hub Schiphol hoeft echter niet nog meer transferpassagiers uit de overstapmarkt aan te trekken, omdat deze niet aan de gewenste mate van verbinding bijdragen. Een voor verbinding onnodig grote hub functie is geen doel meer van Schiphol. Daardoor kunnen maatschappelijke kosten van de negatieve effecten substantieel verlaagd worden.

4. Daarom is het 250k scenario ontwikkeld als integrale oplossing, die zowel de maatschappelijke baten van de gevraagde verbinding als halvering van de maatschappelijke kosten realiseert.

Lees verder bij Aanpak_onderzoek

Terug naar de inhoudsopgave